Certyfikaty

Każde gospodarstwo członka Grupy SUNBERRY posiada już certyfikat GlobalGap, oraz Tesco Nature Choice TNC. Po wybudowaniu budynku  z chłodniami oraz sortownią owoców  grupa zamierza uzyskać certyfikat BRC. Podstawą posiadania certyfikowanego systemu BRC (British Retailer Consortium) jest potwierdzenie zapewnienia bezpieczeństwa żywności na najwyższym poziomie, nieograniczony dostęp do wszystkich rynków zbytu, a także ograniczenie liczby audytów klientowskich ze strony sieci supermarketów. Są to certyfikaty niezbędne do sprzedaży owoców borówki wysokiej na rynek angielski, niemiecki i holenderski. Rynki te są głównymi rynkami zbytu owoców borówki.

Posiadanie w/w certyfikatów potwierdza, iż przy produkcji owoców podejmowane są działania chroniące środowisko np. stosowanie nieszkodliwych dla zwierząt środków ochrony roślin, racjonalne nawożenie, racjonalne zużycie wody do nawodnienia itd. Grupa zamierza kontynuować wdrażanie certyfikatów.STRONA GŁÓWNA