Technologia zbioru - Borówka Amerykańska

Aby zachowac wysoką jakość produktu, owoce borówki co ok. 1 godzinę  zbierane  są z plantacji na samochody wyposażone w agregaty chłodnicze. Następnie przewożone są do komór szybkiego schładzania tzw. szokerów, w których następuje schładzanie do temperatury ok. 2 oC. Potem trafiają do komór chłodniczych, w których utrzymywana jest temperatura ok. 2 oC, gdzie przechowywane są do 5 dni. Schłodzone owoce  przewożone są do sortowania i  przygotowywane do sprzedaży. Pozostała część owoców, przeznaczona do późniejszej sprzedaży, przechowywana jest w komorach ULO nawet do 3 miesięcy.STRONA GŁÓWNA